KDU-ČSL, obvodní organizace Praha 8

Důležitá témata: Palmovka a zákaz heren

17.9.2016 20:28:17

V srpnovém čísle časopisu Osmička jsme položili tuto otázku: Jakou konkrétní věc v Praze 8 považujete za tak důležitou, že jste ochotni přistoupit na kompromis a hledat shodu s politickými oponenty v zastupitelstvu? Odpověď z naší dílny najdete zde.
 

Návrhy na úpravu prostranství a plácků v Libni a okolí

17.9.2016 20:00:17

V prosinci 2015 jsme paní radní Kroutil pro životní prostředí zaslali návrh na úpravu míst v Libni. Naše návrhy byly úspěšné a zdá se, že budou v dohledné době realizovány. Přinášíme text návrhu, návrh byl doprovozen i fotografiemi daných míst.
 

Prohlášení o situaci v klubu

7.5.2016 11:53:38

Tomáš Němeček, Vlaďka Vojtíšková a Perla Kuchtová opustili v dubnu letošního roku volební stranu Osmičku sobě, KDU-ČSL a nezávislé. Děkujeme jim za jejich práci a přejeme jim úspěch v dobrém konání. OV KDU-ČSL přijal usnesení, v kterém: vzal odchod zastupitelů na vědomí, uvedený důvod považuje za zástupný a požádal, aby (pan Němeček, a paní Vojtíšková a paní Kuchtová) nepoužívali název Osmička sobě, KDU-ČSL a nezávislí ani jinou variantu s názvem Osmička sobě.
 
Dále vyzval, aby v důležitých otázkách bývalí členové klubu nadále spolupracovali a měli na paměti odpovědnost k voličům.
 
Bohužel pro své nové uskupení si zvolili téměř totožný název, což je trochu škoda.
 

Libeňské posvícení se vydařilo

4.5.2016 20:23:16

V sobotu 23. dubna se konalo druhé obnovené Libeňské posvícení, předpověď počasí byla špatná, ale počasí nakonec vyšlo dobře. Posvícení navštívilo hodně dětí a rodičů, k jejich velké radosti byly kolotoče na lidský pohon zdarma. Stejně jako minulý rok byly v kostele koncerty žáků uměleckých škol Prahy 8, proběhlo také vyhodnocení výtvarné soutěže. Posvícení proběhlo v příjemné a přátelské atmosféře. Poděkování patří organizátorům z Městské části i farnosti svatého Vojtěcha.  
 

Výroční členská schůze

15.4.2016 19:37:49

V úterý 12. dubna se konala výroční členská schůze. Zprávu o činnosti přednesl předseda obvodního výboru Tomáš Pavlů. Účastníky schůze pozdravil pražský předseda KDU-ČSL Jan Wolf i místopředsedkyně Daniela Rázková. Hlavním bodem jednání byloa diskuze a hlasování o obnově dvou místních organizací, hlasování účastníků nakonec rozhodlo o zachování současného stavu jedné místní organizace.    
 

O Jeruzalémské Bibli na radnici

1.4.2016 23:06:22

 V Libeňském zámku probíhá až do 29. dubna výstava Jeruzalémská Bible, příběh a umění. Autorkou konceptu výstavy je paní Alena Kubíčková členka KDU-ČSL v Praze 8. Doprovodnou akcí je výtvarná soutěž pro žáky škol v Praze 8. Kouzelné a humorné dětské kresby na biblická témata můžete najít v kostele sv. Vojtěcha a ve foyer Bílého domu. Zde také můžete shlédnout kopie obrazů akademického malíře Jaroslava Šerých.
 

Praha 8 podpořila rekonstrukci Libeňského mostu

2.3.2016 17:20:28

Zastupitelstvo MČ Praha 8 na své schůzi 24. 2. 2016 projednalo svůj postoj k problematice Libeňského mostu. Iniciativa Libeňský most Nebourat! Nerozšiřovat! Předložila návrh, který vychází z petice, kterou během sedmi dnů podepsalo takřka 2 000 lidí. Následující den projednal stejnou petici MHMP a rozhodl, že Libeňský most se bourat nebude a bude opraven.
 

Tramvají do Bohnic

8.2.2016 22:12:20

V únorovém čísle časopisu Osmička napsal Jan Červanka o tomto tématu následující článek.
Nápad na zavedení tramvaje do Bohnic, případně dále do ZOO a do Prahy 6, rozhodně není nový. Ve volebním období 1994 – 1998 byla zevrubně zkoumána možnost dostavby sídliště Bohnice. Byla zpracována nejedna urbanistická studie této dostavby a to včetně řešení dopravy.

 

Palmovka prokoukla

1.1.2016 14:10:02

Již v létě náš zastupitel Tomáš Pavlů na bezpečnostní komisi navrhl ořezání keřů na Palmovce. Návrh byl následně postoupen komisi pro životní prostředí a v prosinci 2015 bylo ořezání a vyčištění křovin na Palmovce realizováno. Vysoké křoviny na Palmovce ukrývaly mnoho nepořádku a místo bylo nepřehledné, nynější úprava zajistila pořádek, zvýšila přehlednost místa a v neposlední řadě pomohla i zeleni samotné.